AUDIO SV hỗ trợ giá sỉ cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua đủ số lượng sản phẩm từ 4 trở lên trên mỗi đơn hàng. Đạt đủ mốc nào sẽ được chiết khấu ở mức đó:

 • MỨC 1: 4-9 sản phẩm
  Khi khách hàng mua đủ 4 sản phẩm trở lên, sẽ được giảm 10% trên tổng đơn hàng.
 • MỨC 2: 10-20 sản phẩm
  Khi khách hàng mua đủ 10 sản phẩm trở lên, sẽ được giảm 15% trên tổng đơn hàng.
  Ở mốc này khách hàng có thể lựa chọn không lấy bảo hành, sẽ được giảm thêm 5% chi phí bảo hành.
 • MỨC 3: Từ 21 sản phẩm trở lên
  Sẽ được hỗ trợ trực tiếp và cụ thể trên từng sản phẩm với mức chiết khấu tốt nhất

MỌI SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN RA BỞI AUDIOSV ĐỀU ĐƯỢC CAM KẾT CHÍNH HÃNG TRỌN ĐỜI!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.